วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลจอมบึงประกอบไปด้วย
1. นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
2. นาย............................. ตำแหน่ง..................................
3. นาย............................. ตำแหน่ง...................................
4. นาย.............................ตำแหน่ง ...................................
5. นาย............................. ตำแหน่ง....................................

ไม่มีความคิดเห็น: