วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน............................................................ตั้งอยู่ที่...........................หมู่.................ตำบล.............................อำเภอ................................จังหวัด.............................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2.ปรัชญา วิสัยทัศ

ปรัชญา ...............................................................................................................................

วิสัยทัศ............................................................................................................................

3.อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
1. ....................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลจอมบึงประกอบไปด้วย
1. นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
2. นาย............................. ตำแหน่ง..................................
3. นาย............................. ตำแหน่ง...................................
4. นาย.............................ตำแหน่ง ...................................
5. นาย............................. ตำแหน่ง....................................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันที่ 13 ตุลาคม 2551
วันนี้ได้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เว็บบล็อก แต่ตั้งได้เริ่มเรียนมายังไม่เข้าใจดีเลยยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ต้องใช้เวลาศึกษาให้นานกว่านี้อีกหน่อยถึงจะรู้เรื่อง แต่ในการเรียนในครั้งนี้ก็สนุกดีนะ อะไรที่เราไม่เคยได้เรียนรุ้มาก่อนเราก็ได้รู้ คิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องตั้งใจให้ดีแล้วเราจะได้ความรู้เยอะต้องจดทุกรายละเอียดทีนี้แหละความรู้แน่นปึ๊ก เขาให้เราเรียนเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนที่เราฝึกงานเขาจะให้เราทำส่ง